Published in Za moich czasów było lepiej. Czyżby?
Za moich czasów było lepiej