Jakie są objawy cukrzycy i jak ją u siebie rozpoznać?

Kil­ka słów o tym, co powin­no Was zanie­po­ko­ić i skie­ro­wać na bada­nia.