Dialogi małżeńskie #1: Jak wygląda gra wstępna 16 lat po ślubie…

 

- Mło­dy poszedł do szko­ły?

- Tak.

- Tymoń­ski już w przed­szko­lu?

- Tak.

- Masz kogoś umó­wio­ne­go na dzi­siaj?

- Nie.

- To może umy­ję zęby i jakiś sek­sik?

 

Obsta­wia­my – któ­re to moje kwe­stie, a któ­re Małej­Żon­ki?


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...