Tequila jest jak kobieta

Krót­ka opo­wieść o 124 zł i 50 gr.