Dialogi małżeńskie #4: Weekendowe porządki…

 

- Od dwóch godzin sie­dzisz przy tym kom­pie i sie­dzisz, Wsta­waj, trze­ba porzą­dek zro­bić na weekend.

- Prze­cież robię.

- Jak robisz? Przy kom­pie siedzisz.

- No wła­śnie, robię porzą­dek na dysku.

 

 

Obsta­wia­my zno­wu kto jest kim, czy to zbyt oczywiste?

 

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

Close