Kiedy kobieta ma ochotę na seks?

 

Tak napraw­dę odpo­wiedź brzmi:

 

 

ZAWSZE

 

 

…kiedy odpowiednio o Nią zadbasz.

 

 

 

 

TA-DAAA

 

PS. Obraz w zajaw­ce to oczy­wi­ście Lin­da (do tema­tu pasu­je w sam raz, nespa?), pocho­dzi z głę­bi dys­ku, więc nie­ste­ty nie jestem w sta­nie podać źró­dła.

 


About Jacek eM

view all posts

Mąż, ojciec i projektant wnętrz. Fotograf-amator i wannabe bloger. Właściciel niewyparzonego jęzora i poczucia humoru w stylu noir. No i na wieczystej diecie...

 • Pingback: Jak współczesny facet ma przejebane... -dizajnuch.pl – blog faceta…()

 • Ale mój Męż­czy­zna dba o mnie nie­ustan­nie i odpo­wied­nio. Aż boję się pomy­śleć co by było gdy­by ta Two­ja teo­ria była praw­dzi­wa. 🙂

 • Pano­wie, nie pozo­sta­je więc nic inne­go, jak tyl­ko o nas ODPOWIEDNIO zadbać! 😀 😉

  • Oczy­wi­ście. A co to zna­czy “odpo­wied­nio” trze­ba sobie usta­lić z samą zain­te­re­so­wa­ną 😉

 • Dimycz

  Jak odpo­wied­nio o Nią zadbać:
  – mów jej kom­ple­men­ty
  – sza­nuj ją
  – gła­skaj ją
  – przy­tu­laj ją
  – broń ją
  – wyda­waj na nią pie­nią­dze
  – kupuj jej wino i chodź­cie z nią do restau­ra­cji
  – kupuj jej to co ona sobie życzy
  – słu­chaj się jej
  – bądź z nią
  – idź dla niej nawet na koniec świa­ta

  A teraz pamię­tasz co trze­ba żeby odpo­wied­nio zadbać o nie­go? :)))

 • Pro­ste praw­dy to te naj­wła­ściw­sze.

  • I łatwiej się czy­ta, niż tekst na tysiąc zna­ków 😀

 • Krót­ko, zwięź­le i na temat. Amen. :>

 • Chy­ba roz­ło­żę sobie lek­tu­rę na kil­ka dni, żeby prze­czy­tać całość z odpo­wied­nią uwa­gą ;]